OVER ONS

STICHTING HOORNSE MEER CONCERT 

Bestuur
Het HMC is een stichting en heeft een driekoppig bestuur én ondersteunende leden. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Onder contact vindt u alle relevante gegevens.

Vrijwilligers
Vanaf 2010 kent het HMC een enthousiaste team vrijwilligers. Zij zorgen er mede voor dat het HMC in alle voorgaande jaren vlekkeloos is verlopen. Hun grote betrokkenheid bij het HMC ondersteunt het belang én de visie van dit gratis openluchtconcert. Voor de inwoners van Groningen-Zuid en voor alle inwoners van Stad en Ommeland!

Missie
Om alle stadjes een onvergetelijke muzikale avond te bezorgen aan de haven aan het Hoornse Meer.

Daarbij is het relevant dat de organisatie ook een podium biedt aan jong talent. Daarbij is de samenwerking met onderwijsorganisaties uit de noordelijke regio van groot belang. Studenten en docenten hebben in alle voorgaande jaren het HMC mede tot een succes gemaakt. Ook voor 2021 zullen wij waar we kunnen de samenwerking voortzetten. 
Specifiek noemen we het Prins Claus Conservatorium, Lucia Marthas en Noorderpoort.